Add:
68 Middle Huan Cheng Nan Road, Xian 710054, China
Contact :
Mr.Fang Yangang/Mr.Bai Tao
Tel:
+86-29-88141471   87916097
Fax:
+86-29-87916097
E-mail:
ygfang18@aliyun.com; ygfang18_cn@yahoo.com; info@xianmehe.com; baitao_xa@163.com; baitao_xa@aliyun.com
URL:
 http://www.xianmehe.com